Aanmelden - registreren van een MijnPSO account

De Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) is een wetenschappelijk onderbouwd kwaliteitskeurmerk van de Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek (TNO).

De MijnPSO omgeving is de zakelijke online meet- en aanvraagomgeving van de PSO, bedoeld om (eerst vrijblijvend) te meten in welke mate een zogenoemde 'Aanvragende organisatie' presteert ten aanzien van de PSO, conform de PSO-handleiding. Om het PSO-keurmerk en/ of het PSO 30+ certificaat aan te vragen start een 'Aanvragende organisatie' altijd met het aanmaken van een MijnPSO account en volgt hierin de zes online stappen.

Een medewerker maakt namens de 'Aanvragende organisatie' een MijnPSO account aan en vult de benodigde (organisatie)gegevens in. Deze medewerker wordt ook wel de 'Accounthouder' genoemd.

Inloggegevens Accounthouder (Velden met een * zijn verplicht)

Het is enkel mogelijk om een MijnPSO account aan te maken en/ of een eventuele PSO-aanvraag in te dienen met een zakelijk e-mailadres dat direct te herleiden is naar de 'Aanvragende organisatie'.

(Persoonlijke) gegevens Accounthouder

Gebruiksvoorwaarden MijnPSO

Om gebruik te maken van MijnPSO vragen we u kennis te hebben genomen van het volgende:

  • MijnPSO is niet bedoeld om persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in te verwerken, anders dan de contactgegevens van personen van uw organisatie, auditors en PSO NL, voor zover relevant in het kader van de PSO-certificering. Indien u hiermee in strijd handelt, is dit voor eigen risico. U bent voor de verwerking van de contactgegevens de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG.

  • Indien meer dan 2 jaar niet is ingelogd op uw MijnPSO-account, zijn uw accountgegevens niet meer beschikbaar voor verder gebruik.

  • Via deze online omgeving volgt de 'Accounthouder' de zes online stappen om te komen tot een aanvraag voor het PSO-keurmerk namens de 'Aanvragende organisatie'. De eerste vijf online stappen zijn geheel vrijblijvend en kunnen gebruikt worden om het voorlopige PSO-prestatieniveau van de 'Aanvragende organisatie' o.b.v. eigen invoer te bepalen en te monitoren. Iedere 'Aanvragende organisatie' kan zichzelf vrijblijvend langs de PSO-meetlat leggen, maar voor een daadwerkelijke PSO-certificering vormen de (ingevulde) gegevens in MijnPSO het formele kader voor de audit (toetsing). U wordt per stap voorzien van de benodigde informatie en toelichtingen.

  • De MijnPSO omgeving maakt gebruik van 'Two-Factor Authentication

  • Jaarlijks wordt per 1 april de nieuwe versie van de PSO-handleiding gepubliceerd in MijnPSO. Dit kan betekenen voor rekentools waarmee nog geen definitieve aanvraag is ingediend, dat (delen van) de door u ingevoerde gegevens verloren kunnen gaan of dat uw score voor 1 april afwijkt van uw score na 1 april o.b.v. ongewijzigde gegevens. U wordt hierover via onze nieuwsbrief en website vooraf geïnformeerd.

  • Het emailadres waarmee u een MijnPSO account aanmaakt kan niet meer worden gewijzigd. Accountgegevens worden alleen maar verstrekt via dit emailadres.

  • TNO is de houder/ eigenaar van de PSO en verantwoordelijk voor de inhoudelijke doorontwikkeling van de PSO en aanpalende systematieken. PSO-Nederland B.V. is de (uitvoerende) beheerorganisatie van de PSO en is verantwoordelijk voor het beheer, de uitgifte en de positionering van de PSO en de MijnPSO omgeving.

  • PSO-Nederland verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke regels inzake persoonsgegevensbescherming, zoals nader toegelicht in het Privacy Statement voor klanten van PSO-Nederland, tevens beschikbaar op de websites van PSO-Nederland en in de MijnPSO rekentool. Ter bevordering van de privacy compliance bij het gebruik van de PSO en als extra service voor haar klanten, heeft PSO-Nederland de Handreiking Privacy Compliance ontwikkeld.