Aanmelden - registreren van een MijnPSO account

De Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) is een wetenschappelijk onderbouwd kwaliteitskeurmerk van de Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek (TNO).

De MijnPSO-omgeving is de zakelijke online meet- en aanvraagomgeving van de PSO. MijnPSO is bedoeld om te meten in welke mate een organisatie presteert op het gebied van sociaal ondernemen. Dat gebeurt volgens de PSO-handleiding. Om het PSO-keurmerk en/of het PSO 30+certificaat aan te vragen, start een organisatie – die wordt dan Aanvragende organisatie genoemd – altijd met het aanmaken van een MijnPSO-account en volgt vervolgens zes online stappen. De eerste vijf zijn vrijblijvend, in de zesde en laatste stap kan de organisatie een aanvraag indienen. De medewerker die namens de Aanvragende organisatie een MijnPSO-account aanmaakt en de gevraagde (organisatie)gegevens invult, wordt de Accounthouder genoemd.

Inloggegevens Accounthouder (Velden met een * zijn verplicht)

Let op: u kunt uitsluitend een MijnPSO-account aanmaken en een PSO-aanvraag indienen met een zakelijk e-mailadres dat direct te herleiden is tot de Aanvragende organisatie.

Persoonlijke gegevens van de Accounthouder

Gebruiksvoorwaarden MijnPSO

Om gebruik te maken van MijnPSO vragen we u om akkoord te gaan met onze gebruiksvoorwaarden:

  • MijnPSO is niet bedoeld om persoonsgegevens in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in te verwerken, anders dan de contactgegevens van personen van uw organisatie, auditors en PSO-Nederland, voor zover relevant voor de PSO-certificering. Handelt u in strijd hiermee, dan is dat voor uw eigen risico. U bent voor de verwerking van de contactgegevens de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG.

  • Als er meer dan twee jaar niet is ingelogd op uw MijnPSO-account, zijn uw accountgegevens niet meer beschikbaar voor verder gebruik.

  • In deze online omgeving volgt de Accounthouder namens de Aanvragende organisatie de zes online stappen om een aanvraag voor het PSO-keurmerk te doen. De eerste vijf stappen zijn geheel vrijblijvend en kunt u gebruiken om het voorlopige PSO-prestatieniveau van uw organisatie met uw eigen invoer te bepalen of te monitoren. Iedere Aanvragende organisatie kan zichzelf vrijblijvend langs de PSO-meetlat leggen, maar voor een daadwerkelijke PSO-certificering vormen de (ingevulde) gegevens in MijnPSO het formele kader voor de audit (toetsing). We voorzien u per stap van de benodigde informatie en toelichtingen.

  • De MijnPSO-omgeving maakt gebruik van tweefactorauthenticatie.

  • Jaarlijks publiceren we op 1 april in MijnPSO de nieuwe versie van de PSO-handleiding. Dit kan gevolgen hebben voor rekentools waarmee nog geen definitieve aanvraag is ingediend: (delen van) de gegevens die u hebt ingevoerd kunnen verloren gaan of uw score vóór 1 april wijkt af van uw score na 1 april. We informeren u vooraf over de nieuwe versie via onze nieuwsbrief en website.

  • Het e-mailadres waarmee u een MijnPSO-account aanmaakt kunt u niet meer wijzigen. Accountgegevens worden uitsluitend verstrekt via dit e-mailadres.

  • TNO is als houder/eigenaar verantwoordelijk voor de inhoudelijke verdere ontwikkeling van de PSO en aanpalende systematiek. PSO-Nederland is de beheerorganisatie van de PSO en verantwoordelijk voor het beheer, de uitgifte en de positionering van de PSO.

  • PSO-Nederland verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de regels die van toepassing zijn voor persoonsgegevensbescherming, zoals nader toegelicht in het Privacy Statement voor gebruikers van MijnPSO en klanten van PSO-Nederland. Om de privacy-compliance te bevorderen bij het gebruik van de PSO en als extra service voor onze gebruikers van MijnPSO en klanten van PSO-Nederland, hebben we de Handreiking Privacy-Compliance ontwikkeld.