Aanmelden - registreren

Aan de slag in MijnPSO? Vul onderstaande gegevens in, en meld u aan.

Let op! Degene die de aanvraag doet moet werken bij de Aanvragende organisatie; derden mogen geen aanvraag doen namens een Aanvragende organisatie.

Inloggegevens (Velden met een * zijn verplicht)

Persoonlijke gegevens

Gebruiksvoorwaarden MijnPSO

Om gebruik te maken van MijnPSO vragen we u kennis te hebben genomen van het volgende:

  • MijnPSO is niet bedoeld om persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in te verwerken, anders dan de contactgegevens van personen van uw organisatie, auditors en PSO NL, voor zover relevant in het kader van de PSO-certificering. Indien u hiermee in strijd handelt, is dit voor eigen risico. U bent voor de verwerking van de contactgegevens de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG.

  • MijnPSO bestaat uit zes stappen: Stap 1 t/m 5 van de MijnPSO omgeving kan vrij toegankelijk worden gebruikt om (naar eigen inzicht) uw PSO-score te meten zonder een PSO-certificering aan te vragen. In stap 6 van MijnPSO is het mogelijk om met de door u ingevoerde gegevens een PSO-certificering aan te vragen.

  • Indien meer dan 1 jaar niet is ingelogd op uw MijnPSO-account, zijn uw accountgegevens niet meer beschikbaar voor verder gebruik. Voor zover wij uw gegevens moeten bewaren om aan wettelijke verplichtingen te voldoen, zijn uw gegevens nog wel gedurende 7 jaar beschikbaar vanuit de back-up. Nadien worden uw accountgegevens automatisch verwijderd en vernietigd.

  • Jaarlijks wordt per 1 april de nieuwe versie van de PSO-handleiding gepubliceerd in MijnPSO. Dit kan betekenen voor rekentools waarmee nog geen definitieve aanvraag is ingediend, dat (delen van) de door u ingevoerde gegevens verloren kunnen gaan of dat uw score voor 1 april afwijkt van uw score na 1 april o.b.v. ongewijzigde gegevens. U wordt hierover via onze nieuwsbrief en website vooraf ge├»nformeerd.

  • Het emailadres waarmee u een MijnPSO account aanmaakt kan niet meer worden gewijzigd. Accountgegevens worden alleen maar verstrekt via dit emailadres.

  • PSO-Nederland verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke regels inzake persoonsgegevensbescherming, zoals nader toegelicht in het Privacy Statement voor klanten van PSO-Nederland, tevens beschikbaar op de websites van PSO-Nederland en in de MijnPSO rekentool. Ter bevordering van de privacy compliance bij het gebruik van de PSO en als extra service voor haar klanten, heeft PSO-Nederland de Handreiking Privacy Compliance ontwikkeld.